TALLINNA KAUBAMAJA AMETIÜHING 50

 

Tallinna Kaubamaja Ametiühing on sama vana kui Tallinna Kaubamaja isegi – 50.
Selle puhul tähistas TKAÜ 20.mail oma 50. Juubelit mõnusa õhtuga kohvikus „Piiri peal“.
Meie üle saja liikmelisest perest oli kohal peaaegu üks kolmandik. Sealhulgas ka meie auväärt pensionäride ühendus, liige Tartu Kaubamajast ja Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu esinaine Elle Pütsepp.
Õhtu jätkudes meenutasime suurel ekraanil tehtud tegusid ja käidud käimisi.
Tunnustasime kauaaegseid liikmeid TKAÜ Kuldkaardiga ning tänasime kauaaegseid juhatuse liikmeid tehtud töö ja nähtud vaeva eest.
Oli väga tore koosviibine.
 
Tallinna Kaubamaja Ametiühingu juhatuse nimel,
Sirle Somelar