ETKA-PAM sõprusosakondade kohtumine 2010.

 

2010 aasta Eesti Teenindus-ja Kaubandustöötajate Ametiühingu (edaspidi ETKA) ning Soome Teenindustöötajate Ametiühingu (edaspidi PAM) ühisseminar toimus sel aastal 27.-29.augustil 2010 Soomes, Seinäjokil.

 

Seminarist võtsid osa 37 liiget PAM-st ning 40 liiget ETKA-st.

 

Seminaril esinesid oma ettekannetega :

 

1.      Soome ja Eesti ametiühinguliikumise erinevustest rääkis Juha Ojalo (PAM läbirääkimiste juht)

2.      AS Prisma Peremarketi  juhtumist andis omapoolse ülavaate Prisma juht Janne Lihavainen

3.      Hinnangu AS Prisma Peremarketi seisukoha kaitseks andis Soome Tarbijate Ühistute Keskühistu (edaspidi SOK) esindaja Nina Meincke

4.      ETKA juhatuse esimees Elle Pütsepp esines kahe ettekandega mille teemadeks olid ametiühinguliikumise võrdlused Eesti ja Soome näitel ning Prisma-Etka koostöö valu ja võlu.

5.     Pühapäev algas seminariga, kus käsitleti Reilun Kauppa toodangut ja arutati osakonadadevahelist koostööd järgmisel aastal.

Esinemistele järgnesid paneel-diskussioonid kus kõik osalejad said kaasa lüüa ning oma mõtteid ja ettepanekuid ka välja öelda.

 

27.augusti õhtul, peale seminari, oli osalejatel võimalus tutvuda kohalike vaatamisväärsustega. Seinäjoki suurim turismimagnet on  maailmakuulsa arhitekti Alvar Aalto projekteeritud hoonetekompleks. Samal õhtul toimus ka õhtusöök looduslikult kaunis kohas, teemaks “Põhjamaa”