Õppereisi eesmärk oli tutvumine Poola ametiühingu Solidarnosc“ tegevustega töötajate kaasamisel ja organiseerimisel

 

Põhiteemad:

 

I Ametiühing ja liikmed.

 

      Kollektiivsetes töösuhetes on alati 2 osapoolt ametiühing ja tööandja

      Eelkõige läbirääkimised tööandjaga

      Liikmed annavad ametiühingule mõjujõu

     Teenusepakkujast organiseerivaks organisatsiooniks

      Ostetud liikmed ei muuda organisatsiooni tugevamaks

      Liikmete ja liidri roll tugevates organisatsioonides

      Info analüüs enne otsuse tegemist

      Vahendid uutesse sektoritesse

      Vahetu suhtlemine liikmetega

 

II Organisatsiooni loomine sektori tasandil.

 

      Sektori ettevõtete kaardistamine

      Ametiühingu tegevust takistavate probleemide kaardistamine

      Võrgustiku väljaarendamine

      Mitteformaalsete liidrite leidmine ja töö nendega

      Töötajate suhtumine ametiühingusse

      Probleemid töökohal

 

III Kommunikatsioon ja suhtlemine

 

      Edasta õigeaegselt asjakohast ja täpset infot

      Kaasa liikmed organisatsiooni arendamisse

      Koolita liikmeid

      Tunne huvi töötaja olukorra vastu

      Suhtle kõigiga

 

IV Kokkuvõte ja soovitused

 

Ametiühingu  liige  peab  läbi  praktilise  tegevuse  saama  positiivset  kogemust,  mis kinnitab temas  usku oma tegevuse õigsussesse. See tagab edaspidi liikme aktiivse osalemise organisatsiooni töös. Eneseusk see on inimese veendumus, et tema saab muuta asju paremaks, et tema panus on tulemuse saavutamiseks vajalik.

 

ik uute liikmete kaasamisele ning olemasolevatele ametiühinguliikmetele   suunatud tegevused peavad  olema pidevad. Teatud tegevustele suurema tähelepanu tõmbami- seks on soovitav kasutada temaatilisi kampaaniad.

 

Liikmete kaasamisprotsessi ja ametiühingu laienemist uutesse sektoritesse on vaja pidevalt jälgida nt dala kaupa. Oluline on teada, kuidas areng kulgeb ja millised on tulemused. Kogutud info põhjal analüüsi toimunud arenguid . Vajadusel tee muudatusi protsessi juhtimises.