ETKA-PAM sõprusosakondade  seminar.

2010 aasta Eesti Teenindus-ja Kaubandustöötajate Ametiühingu (edaspidi ETKA) ning Soome Teenindustöötajate Ametiühingu (edaspidi PAM) ühisseminar toimus sel aastal 27.-29.augustil 2010 Soomes, Seinäjokil

 

Seminarist võtsid osa 37 liiget PAM-st ning 40 liiget ETKA-st.

 

Seminaril esinesid oma ettekannetega :

 

1. Soome ja Eesti ametiühinguliikumise erinevustest rääkis PAM-i läbirääkimiste juht Juha Ojalo.

2. AS Prisma Peremarketi  juhtumist andis omapoolse ülavaate Prisma juht Janne Lihavainen

3. Hinnangu AS Prisma Peremarketi seisukoha kaitseks andis Soome Tarbijateühistute Keskühistu (edaspidi SOK) esindaja Nina Meincke

4. ETKA juhatuse esimees Elle Pütsepp esines kahe ettekandega. Teemadeks olid ametiühinguliikumise võrdlused Eesti ja Soome näitel ning Prisma-Etka koostöö valu ja võlu.

5. Külalisesineja-auliige  Kari Virkkula kaasas osalejad mõtterünnakusse et luua uusi perspektiive ETKA tegevuses.

6. Kõigi osalejate abil kaardistati ära probleemid mis võiksid saada käsitletud 2011 aasta ühisseminaril.

7. Organisatoose poole eest hoolitses ning jooksvalt jagas juhiseid Mari Taivainen.

 

Seminari töökeeled olid eesti, soome, vene. Kaks sünkroontõlki tegid kogu seminari kõigile osalejatele arusaadavaks.

 

27.augusti õhtul, peale seminari, oli osalejatel võimalus tutvuda kohalike vaatamisväärsustega. Seinäjoki suurim turismimagnet on  maailmakuulsa arhitekti Alvar Aalto projekteeritud hoonetekompleks. Samal õhtul toimus ka meeleolukas Põhjamaine ühispidu.

 

Osalejad ja ka korraldajad jäid seminariga igati rahule.