Eesti Ametiühingute Keskliit kutsus valitsust üles mitte menetlema sotsiaalministeeriumi koostatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõud, mis suurendab töötajate maksukoormust ning on koostatud sotsiaalpartnerluse põhimõtteid rikkudes.

 

 

Selle sõnumi edastamiseks kogunesid ametiühingute esindajad ja toetajad täna hommikul vahetult enne valitsuse istungit kell 9.30 Toompeale Stenbocki maja ette välkpiketile.

Teadaolevalt näeb valitsuse istungi päevakorda lülitatud eelnõu ette töötute täiend- ja ümberõppe rahastamise töötuskindlustusmaksetest, kuigi 2008.a. aprillis sõlmitud kolmepoolses kokkuleppes kinnitas valitsus, et tööturukoolituse raha eraldatakse riigieelarvest.

Ametiühingujuhi sõnul peaks töötuse vähendamine olema iga oma rahvast lugupidava valitsuse esmane prioriteet, pealegi suurendab töötajate arvu kasv riigi maksutulusid ja vähendab sotsiaalkulusid.

“On enesestmõistetav, et riik peab selleks raha leidma enda üldistest tuludest, ning Ametiühingute Keskliit on teinud ka konkreetsed ettepanekud raha võimalike allikate kohta. Sellele vaatamata kirjutas sotsiaalministeerium eelnõusse oma nägemuse, mille elluviimine süvendaks veel juba niigi suurt sotsiaalset ebavõrdsust,” selgitas Taliga.

Ametiühingute Keskliidu esimehe sõnul ei ole sotsiaalministeerium eelnõud sotsiaalpartneritele saatnud ning lubamatu on kabinetivaikuses otsustada küsimusi, mis otseselt puudutavad sadu tuhandeid töötajaid.

“Professionaalne valitsus avaks eelnõu enne selle kinnitamist aruteluks sotsiaalpartneritele, ekspertidele ja huvigruppidele ning püüaks leida lahendusi, mis rahuldavad osapooli. Meie valitsus nii käituda ei oska või ei julge ning kahjuks jääb valitsuse kodulehel propageeritav kaasamise hea tava ikka ja jälle ainult tühjaks sõnakõlksuks,” sedastas Taliga.