Usaldusisiku ABC


Koolitus oli suunatud uutele usaldusisikutele.


Käsitletavad teemad koolitusel:

I   Usaldusisiku roll ja ülesanded

Ø      Töö liikmetega

Ø      Liikmete kaasamine ja värbamisvõrgustikud

Ø      Koosolekute korraldamine ja dokumentide vormistamine

Ø      Aktsioonid (eesmärgid, liigid, korraldamine)

II  Tööõiguse alused

Ø    Individuaalsed õigused: TLS, ITLS, ravikindlustus, töötuskindlustus, pensionid

Ø    Kollektiivsed õigused: kollektiivlepingu seadus, KTLS

Ø    Informeerimine ja konsulteerimine (TUIS)

III Suhtlemine tööandjaga

Ø      Korrektse suhtlemise põhitõed ja konfliktide ennetamine

Ø      Mikroökonoomika alused ja palgaläbirääkimised ettevõttes

 

Õppevorm: loeng ja rühmöö.

Grupi suurus: max 30 inimest.

Lektorid: Aleksander Startsev (EAKL Ida-Virumaa osakonnajuhataja)
                  Kaja Toomsalu (EAKL palgasekretär)
                  Harri Taliga (EAKLi esimees)

 

Koolitus toimus “Viimsi Spa Hotell”is, Viimsis (www.viimsispa.ee).