Usaldusisiku ABC TartusKorraldame 24. - 25. septembril usaldusisikutele kahepäevase ABC koolituse. Koolituse toimumise koht on Avatud Hariduse Liidu seminariruum aadressil Lutsu 14, Tartu.  

 

Koolitusest on oodatud osa võtma viimase aasta jooksul valitud värsked usaldusisikud, kes on kas oma alaliidus või EAKL piirkonnaesindajate juures esmase 4-tunnise algkoolituse läbinud. Õpperühma suurus on max 16 -18 osavõtjat.

 

Koolituse töökeel on eesti keel.

Koolitusel käsitletavad teemad vastavalt lisatud päevakavale: ametiühingu alused, organiseerimine, asjaajamine, läbirääkimised, tööõiguse alused usaldusisikutele. Koolitusmaterjalid on koostatud EAKL koolitajate töörühma poolt viimase kahe aasta jooksul.

 

Kõigile osavõtjatele pakume kogu koolituse vältel kohvipause ja lõunasööke.

 

Väljastpoolt Tartut tulijatel, kes võivad vajada majutust, palun minuga eraldi ühendust võtta.

 

Sõidukulusid kodust koolituse toimumise kohta ei hüvitata.

 

Omaosalustasu ühe osavõtja kohta on 34.00 eurot. Omaosalustasu saab tasuda EAKL arveldusarvele vastavalt omaosalustasuarvele, mille EAKL väljastab alaliitudele kohe pärast osavõtjate registreerimist.

 

Koolitusele registreerumine toimub kuni 11. septembrini (k.a.) alaliitude kaudu e-posti aadressil eakl@eakl.ee , täpsustused vajadusel telefonil 6412810 või 56687073.

 

Kindlasti palun registreerumisel märkida

osavõtja nimi, kontaktid, majutusvajadus,

kui kaua on osavõtja usaldusisik olnud,

ka andmed selle kohta, kui osavõtja peab mingil põhjusel varem lahkuma.

Neil, kes vajavad majutust, palun lahkesti registreerimisega kiirustada.


Päevakava