Usaldusisiku ABC


Viimane Ametiühingute haldusvõimekuse tõstmise programmi raames läbiviidav eestikeelne koolitus uutele usaldusisikutele toimub 29.-30. septembril (laupäev - pühapäev).


Koolituse teemad on:

I   Usaldusisiku roll ja ülesanded

Ø  Töö liikmetega

Ø  Liikmete kaasamine ja värbamisvõrgustikud

Ø  Koosolekute korraldamine ja dokumentide vormistamine

Ø  Aktsioonid (eesmärgid, liigid, korraldamine)


II  Tööõiguse alused

Ø   Individuaalsed õigused: TLS, ITLS, ravikindlustus, töötuskindlustus, pensionid

Ø   Kollektiivsed õigused: kollektiivlepingu seadus, KTLS

Ø   Informeerimine ja konsulteerimine (TUIS)


III Suhtlemine tööandjaga

Ø     Korrektse suhtlemise põhitõed ja konfliktide ennetamine

Ø     Mikroökonoomika alused ja palgaläbirääkimised ettevõttes

 

 

Koolituse õppevormiks on loeng ja rühmatöö.
Grupi suurus: max 30 inimest.


Lektorid:  Kaja Toomsalu (Eesti Ametiühingute Keskliidu palgasekretär)       

                 Tiia E. Tammeleht (Eesti Ametiühingute Keskliidu õigussekretär)
                 Hannes Roosaar (Eesti Ametiühingute Keskliidu organisatsioonisekretär)
 
Koolitus toimub “Bernhard Spa Hotellis”, Ottepääl (http://www.bernhard.ee).

 

Osalemise soovist palun teatada meili teel (triinu.soelsep@eakl.ee), hiljemalt 24.septembriks (esmaspäev).

Registreerimisel palun märkida osaleja nimi, haruliit ja osaleja kontaktid (nii E-mail kui telefon).