Turvatöötajate Ametiühingu liikmete üldkoosolek toimub neljapäeval, 21. märtsil 2013.a. kell 12. 00 aadressil Lai tn 6, Tartu järgmise päevakorraga:

1.. Ülevaade piirkondade tööst.
2. Esimehe ettekanne

3. Kollektiivlepingu läbirääkimiste alustamisest

4. Majandusaasta aruanne kinnitamine

5. TAÜ esimehe valimine

6. TAÜ juhatuse liikmete vaimine

7. Tegevuskava 2013

8. Ülevaade G4S Töönõukogust

9.Vaba mikrofon ja jooksvad küsimused.


Palun teatada oma osalemisest e- maili teel elle.pytsepp@etka.ee, hiljemalt 18.03.2013. Lõuna tellimiseks on tarvis teada osalejate arvu. Bussipiletid kompenseeritakse dokumendi alusel.