Ametiühingute suvekool Nelijärvel


Ametiühingute suvekooli keskne teema on tänavu ametiühingute liikmelisuse suurendamine, mille käsitlemisel on tähtsal kohal seosed ametiühingute aktsioonivõimekuse tõstmisega ning eesootava kollektiivsete töösuhete reformiga. 

 

Strateegia seminari töö toimub eesti ja vene keeles ning ei puudu töiseid tegevusi tasakaalustav traditsiooniline meelelahutuslik osa.

 

Igale liidule on seminaril esialgu ette nähtud 10 kohta. Juhul kui soovite saata osalema rohkem liikmeid, palume sellest märku anda osalejate registreerimisel. Registreerumise lõpus selguvad võimalikud vabad kohad ning need jagatakse soovi avaldanute vahel.

 

Registreerimine seminarile toimub läbi haruliidu. Palume liitudel saata täidetud registreerimislehed HILJEMALT 20. AUGUSTIKS e-maili teel triinu.soelsep@eakl.ee.

 

30. augustil väljuvad bussid Nelijärvele:

Tallinnast - kell 10.00, Balti jaama parklast;

Tartust – kell 9.00, Vanemuise teatri alumisest parklast;

Narvast – kell 9.00, Ženeva Kultuurikeskuse eest.

Bussid on märgistatud sildiga EAKL. Bussid toovad selleks soovi avaldanud osalejad ka tagasi.

NB! Juhul kui osalejad vajavad transporti Tallinnast Nelijärvele, palume see märkida registreerimislehele.

 

Suvekooli osalemistasu on 15 eurot iga osaleja kohta ning see makstakse registreerimise lõppedes vastavalt registreeritute arvule EAKL poolt väljastatud arve alusel.