Rimi ametiühingu liikmete koolitus  

Koolituspäevad: 1.aprill kella 10-16.00;     

15.aprill kella 10-14.00;    

13.mai.kella 10-15.00


Koolitus toimub Tartus, Lai tn 6. 


Mul on hea meel Teile teatada, et Tartus toimub tööõigusalane koolitus. Osalemise soovist informeerida usaldusisikuid või meili teel: elle.pytsepp@etka.ee, hiljemalt 28. märtsiks.


Käsitletavad teemad koolitusel on:

I   Võlaõigusseaduse rakendamisest tööõiguses 

  • Lepingueelsed läbirääkimised, selle kehtivus, muutmine, lõpetamine.
  • Tavad ja praktika
  • Võlatunnistus, kinnituskiri.

II  Tööõiguse alused   

Ø                    Individuaalsed õigused

  • Tööleping
  • Töö- ja puhkeaeg
  • puhkus

Ø                   Kollektiivsed õigused: kollektiivlepingu seadus

Ø                    Informeerimine ja konsulteerimine (TUIS)