Koolitused ja teabepäevad 


Tööinspektsioon viib igal aastal läbi laiemat avalikkust puudutavaid kampaaniad, mis kannavad nime "Tunne oma õigusi". 2014. aastal keskendutakse lähetatud töötajate teemale, mille raames toimub sügisel 15 teabepäeva üle Eesti.

Lähetatud töötajad on järjest enam küsimusi tekitav teema ühiskonnas. Ühelt poolt on see tingitud majanduslikust survest, teisalt vaba tööjõu liikumisest Euroopa Liidu piires. Segadust tekitab ka terminoloogia – kas tegu on töölähetuse või lähetatud töötajaga või mõlemaga korraga. Töölähetuse ja lähetatud töötaja eristamine on keeruline nii tööandja kui töötaja jaoks, samuti on inimestel raske aru saada, milline õigus välismaal töötades kohaldub.

Teabepäevade eesmärk on töötaja saatmisel välismaale tööle seotud õigusaktide rakendamise teadlikkuse tõstmine välismaale tööle minevate töötajate ja neid lähetavate tööandjate seas. Samas käsitletakse ka töötajate lähetamist Eestisse.

Teabepäevade sihtgrupiks on töötajad ja tööandjad, kes puutuvad kokku välismaal töötamisega või ostavad sisse tööjõu teenust EL liikmesriikidest Eestisse. Teabepäevi finantseerib Euroopa Sotsiaalfond ning need on osalejatele tasuta.

Lähetatud töötaja teabepäevad toimuvad:
8. septembril Tallinnas
9. septembril Viljandis
16. septembril Tartus
18. septembril Põlvas
22. septembril Võrus
23.septembril Paides
24. septembril Valgas
25.septembril Raplas
30.septembril Pärnus
1. oktoobril Jõgeval
7. oktoobril Kuressaares
15. oktoobril Haapsalus
21. oktoobril Kärdlas
23. oktoobril Rakveres
24. oktoobril Jõhvis

Tutvu teabepäeva programmiga ja registreeru osalejaks siin.

NB! Täpsem info teabepäeva sisu, toimumiskoha ja registreerimise kohta lisatakse hiljemalt kuu aega enne teabepäeva algust.

Vaata ka:
Tööinspektsiooni tasuta brošüür "Töölähetus ja töötajate lähetamine"

Allikas: Tööinspektsioon