ETKA volikogu 2014


Päevakord:

1. ETKA 2013 a. majandusaasta arunde kinnitamine
2. ETKA 2013 a eelarve täitmine
3. EAKL ja UNI liikmemaksumäärad 2015. a 
4. ETKA 2014 a eelarve kinnitamine
5. BOA projektist
6. Üle 7 aasta vanade dokumentide hävitamise akti kinnitamine
7. Info ja Vaba mikrofon