Noorte arenguseminar


29.-30. mail k.a. toimub Ametiühingute haldusvõimekuse programmi raames Nelijärve puhkekeskuses Noorte Arenguseminar.


Osalejad: EAKLi ja TALO alla 35a. liikmed (igal haruliidul max. 15 kohta).


Töökeel: eesti keel ning vene keel (sünkroontõlge)


Seminaril käsitletavad teemad:

• töötajate organiseerimine (parimate praktikate vahetamine haruliitude esindajate vahel);

• ametiühingute osalemine poliitikate kujundamises (Kollektiivlepinguseaduse muutmisega seonduv);

· ametiühingute mõjutusvahendid (streigilaine õppetunnid);

• ülevaade programmist, valminud materjalide ja strateegiate ning läbiviidud uuringute tulemuste sisuline tutvustamine.


Seminari lektorid:

• Harri Taliga – EAKL esimees;

• Hannes Roosaar – EAKL organisatsioonisekretär;

• Triinu Sõelsep – EAKL programmijuht.


Lisaks seminari töisele osale on teisipäeva õhtul, programmi väliselt, planeeritud ka meelelahutuslik pool.

 

Transport: Tellitud buss väljub Eesti Ametiühingute Keskliidu eest 29. mail kell 10.30. Samuti toob buss 30. mail peale seminari lõppu Tallinna tagasi.


Registreerimine toimub haruliitudes ning haruliitudel palun saata täidetud registreerimislehed hiljemalt 21. maiks k.a meili teel Triinu Sõelsepale triinu.soelsep@eakl.ee.

NB! Palun registreerimislehel märkida bussi kasutamise soovi korral kindlasti ka transpordi kasutamise soov.


Osalustasu: 10.- eurot osaleja kohta (maksab organisatsioon või liige ise – see on iga organisatsiooni otsustada). Osalustasu palume kanda hiljemalt 21. maiks EAKL kontole nr. 10052038540004 (SEB pangas). Saajaks märkida EESTI AMETIÜHINGUTE KESKLIIT ning selgitusse osalejate perekonnanimed, kelle eest osalustasu tasutakse. Osalustasust kaetakse programmi välised meelelahutuslikud tegevused: saun ja õhtune esineja jalakeerutuseks.