Avalik arutelu „Kui suurt või väikest palgatõusu Eesti majandus kannatab?“ 


Eesti Ametiühingute Keskliit korraldab 27. augustil kell 11 - 14 Rahvusraamatukogu kuppelsaalis 

majandusala võtmeisikute avaliku arutelu teemal „Kui suurt või väikest palgatõusu Eesti majandus kannatab?“

Eesti majanduse areng on viimasel ajal jäänud toppama, töötajate ootused palgatõusuks on aga suurenenud. Liiga suur osa Eesti töötajaskonnast peab hakkama saama palgaga, millest hädavaevu jagub küll esmaste vajaduste rahuldamiseks, kuid ei piisa ühiskonna elust normaalseks osasaamiseks. 

Räägime palju tootlikkuse tõusust ja majanduse kasvust, kuid reaalseid muutusi majanduses siiski toimunud ei ole. 

Hindame seepärast kõrgelt Indrek Neivelti algatatud debatti miinimumpalga tõstmisest, mis tegelikult viib meid ka küsimuse teise pooleni, kust tuleb raha ja kas selline muutus oleks jätkusuutlik. Kas Eesti ühiskond peaks jätkama vanamoodi või vajame suuremat sorti muutusi?

Debatis on andnud lubaduse osaleda Indrek Neivelt, Ülo Kaasik, Heido Vitsur, Maris Lauri ja Marika Priske. Tööandjate esindaja selgub lähiajal. Modereerib Peep Peterson.