Eesti Teenindus-ja Kaubandustöötajate Ametiühingu


                                         P Õ H I K I R I

                                

I  ÜLDSÄTTED

 

II ETKA TEGEVUS

 

III ETKA  LIIKMED

 

IV ETKA JUHTIMNE JA JÄRELVALVE

 

V   ETKA  STRUKTUUR

 

VI  FINANTSMAJANDUS

 

VII  ETKA  TEGEVUSE LÕPETAMINE

 

 

Käesolev põhikiri on vastu võetud “28” oktoobril 2010.a.

Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühingu  Konverentsil.

 

ETKA juhatuse esimees:

Elle Pütsepp