Juhatuse liikmed:

 

Helge Reier – juhatuse esimees/peausaldusisik


Ilona Berglund – juhatuse liige

Ilumaailma ja Naistemaailma usaldusisik


Marika Drell – juhatuse liige

Kodumaailma, Infoleti ja Muusikapoe usaldusisik


Sirje Alviste - juhatuse liige

Lastemaailma, Selveri ja pensionäride usaldusisik


Riita Mölder - juhatuse liige

Toidumaailma usaldusisik


Aet Must – juhatuse liige

Meestemaailma, Naiste Kingamaailma ja Laoteenistuse usaldusisik