____________________________

(Tööandja esindaja nimi)

____________________________

(Juriidilise isiku nimetus)

____________________________

(Struktuuriüksus)

_____________________________

(Aadress - tänav, maja või küla, alev
______________________________

Postisihtnumber ja linn või maakond)


 

Avaldus


Palun minule igal kuul arvestatavast töötasust arvestada 1% suurune summa (ametiühingu liikmemaks) ja kanda see summa üle Turvatöötajate Ametiühingu arvelduskontole Swedpangas nr. 221015833012 alates ……/………/….... arvestuskuule järgneva kuu jooksul.


Olen nõus minu palgaandmete avaldamisega tööandja poolt

Turvatöötajate Ametiühingule liikmemaksu arvestamise ja makse soorituse kontrollimiseks.

 

 

Lugupidamisega:


________________(allkiri)


……/………/……..

 

__________________

(Töötaja nimi)

_____________­­­­­­­­­_____

(Aadress)

_________________

(Postisihtnumber)