SÄÄSTUMARKETI AMETIÜHINGU LIIKMEKS ASTUMISE 

Avaldus.

 

 

Palun mind vastu võtta  ametiühingu liikmeks alates:

 

 

 

2010

                                                                                       AMETIÜHINGUSSE ASTUMISE KUUPÄEV

 

 

Nimi                      _______________________________________________        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MINU  ISIKUKOOD

 

Minu kontaktandmed

 

Tel:                 ______________________________________

 

e-mail:               ______________________________________

   

Kodune aadress _____________________________________________

 

                                ______________________________________________

  

Töökoht/amet    _______________________________________

 

                          _______________________________________

 

 

Andmed tööandja kohta

 

Ettevõte              _____________________________________________

 

Ettevõtte aadress ______________________________________

 

 

 

 

Allkiri: