___________________________________________________________

                     Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate Ametiühing

 

  

           AMETIÜHINGU LIIKMEKS ASTUMISE AVALDUS

 

 

Avaldus.

 

 

Palun mind vastu võtta  ametiühingu liikmeks alates:

 

 

 

 

                                                                                                                  AMETIÜHINGUSSE ASTUMISE KUUPÄEV

 

 

Nimi                      _______________________________________________        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MINU  ISIKUKOOD

 

 

Minu kontaktandmed

 

Telef:                 ______________________________________

 

e-mail:               ______________________________________

   

Kodune aadress _____________________________________________

 

                                ______________________________________________

  

Töökoht/amet    _______________________________________

 

 

Andmed tööandja kohta

 

Ettevõte              _____________________________________________

 

Struktuuriüksus _______________________________________

 

Ettevõtte aadress ______________________________________

 

 

Allkiri: