____________________________

(Tööandja esindaja nimi)

____________________________

(Juriidilise isiku nimetus)

____________________________

(Struktuuriüksus)

_____________________________

(Aadress - tänav, maja või küla, alev
______________________________

Postisihtnumber ja linn või maakond)


Avaldus


Palun minule iga kuul arvestatavast töötasust arvestada 1% suurune summa (ametiühingu liikmemaks) ja üle kanda Eesti Teenindus- ja Kaubandustöötajate A/Ü arvelduskontole nr 10052031968007 Ühispangas alates ……/………/….... arvestuskuule järgneva kuu jooksul.


Olen nõus minu palgaandmete avaldamisega tööandja poolt Eesti

Teenindus - ja Kaubandustöötajate Ametiühingule liikmemaksu arvestamise ja makse soorituse kontrollimiseks.


 

Lugupidamisega:


________________(allkiri)


……/………/……..__________________

(Töötaja nimi)

_____________­­­­­­­­­_____

(Aadress)


___________________

(Postisihtnumber)