Kalendaarne tööajafondi arvestus 2018. aastal


Kuud,

kvartalid

Riigipühad, rahvuspüha

Töö-

päevi kuus

Töö-

tunde

kuus

Tööpäeva

lühendamine

Töötunde kuus, kui töötaja töötab lähendatud tööpäeval

Jaanuar

1. jaanuar -

Uusaasta*

22

176

 

 

Veebruar

24. veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev*

20

160

23. veebruar

160 - 3 = 157

Märts

30. märts -suur reede

21

168

 

 

I kv.

kokku

63

504

Kvartali töötunde vähendatakse 3 tunni võrra

Töötaja töötab 23.02, siis perioodi töötundide arv 504 - 3 = 501

Aprill

1. aprill- 1.ülestõusmispüha

21

168

 

 

Mai

1. mai - kevadpüha

20. mai- nelipühade esimene püha

22

176

 

 

Juuni

23. juuni-võidupüha*

24. juuni- jaanipäev

21

168

22. juuni

168 - 3 = 165

II kvartal

kokku

64

512

Kvartali töötunde vähendatakse 3 tunni võrra

Töötaja töötab 22.06, siis perioodi töötundide arv 512 - 3 = 509

Juuli

 

22

176

 

 

August

20. august- taasiseseisvumispäev

22

176

 

 

September

 

20

160

 

 

III kvartal

 

64

512

 

 

Oktoober

 

23

184

 

 

November

 

22

176

 

 

Detsember

24. detsember- jõululaupäev*

25. detsember- esimene jõulupüha

26. detsember- teine jõulupüha

 

18

144

23.detsember

31.detsember

Kui töötaja töötab 23.12 või 31.12 töötunde kuus 144 - 3 = 141

Kui töötaja töötab 23.12 ja 31.12 on töötundide arv kuus 144 - 3 - 3 = 138

IV kvartal

 

63

504

Kv töötunde vähendatakse 3 või 6 tunni võrra

504 - 3 = 501

 

504 - 3 - 3= 498

Aastas kokku

12 kalendripäeva

7 tööpäeva

254

 

 

 


Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,17
Töötundide arv nädalas:  39,82
Töötundide arv kuus:  168,58

*Tulenevalt Töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. 

 

Summeeritud tööaja arvestuse korral vähendab tööandja nende töötajate töötundide arvu veebruari, juuni ja detsembrikuus ( samuti vastavalt ka summeeritud tööaja perioodi töötundide arvu), kes töötasid  Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ning jõululaupäevale ja uusaastale eelneval tööpäeval.