Kalendaarne tööajafondi arvestus 2017. aastal

 

Kuud,

kvartalid

Riigipühad, rahvuspüha

Töö-

päevi kuus

Töö-

tunde

kuus

Tööpäeva

lühendamine

Töötunde kuus, kui töötaja töötab lähendatud tööpäeval

Jaanuar

1. jaanuar -

uusaasta

22

176

 

 

Veebruar

24. veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev

19

152

23. veebruar

152 - 3 = 149

Märts

 

23

184

 

 

I kv.

 

64

512

Kvartali töötunde vähendatakse 3 tunni võrra

Töötaja töötab 23.02, siis perioodi töötundide arv 512-3 = 509

Kokku 509

Aprill

14. aprill-suur reede

16. aprill- 1.ülestõusmispüha

19

152

 

 

Mai

1. mai - kevadpüha

22

176

 

 

Juuni

4. juuni- nelipühade esimene püha

23. juuni-võidupüha

24. juuni- jaanipäev

21

168

22. juuni

168 - 3 = 165

II kvartal

 

62

496

Kvartali töötunde vähendatakse 3 tunni võrra

Töötaja töötab 22.06, siis perioodi töötundide arv 496-3 = 493

Kokku 493

Juuli

 

21

168

 

 

August

20. august- taasiseseisvumispäev

23

184

 

 

September

 

21

168

 

 

III kvartal

 

65

520

 

 

Oktoober

 

22

176

 

 

November

 

22

176

 

 

Detsember

24. detsember- jõululaupäev

25. detsember- esimene jõulupüha

26. detsember- teine jõulupüha

 

19

152

23.detsember

31.detsember

Kui töötaja töötab 23.12 või 31.12 töötunde kuus 152-3 = 149

Kui töötaja töötab 23.12 ja 31.12 on töötundide arv kuus 152-3-3 = 146

IV kvartal

 

63

504

Kv töötunde vähendatakse 3 või 6 tunni võrra

504-3 =501

 

504-3 -3=498

Aastas

12 kalendripäeva

6 tööpäeva

254

 

 

 


Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,17
Töötundide arv nädalas:  39,88
Töötundide arv kuus:  168,83

Tulenevalt Töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. 

 

Summeeritud tööaja arvestuse korral vähendab tööandja nende töötajate töötundide arvu veebruari, juuni ja detsembrikuus ( samuti vastavalt ka summeeritud tööaja perioodi töötundide arvu), kes töötasid  Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ning jõululaupäevale ja uusaastale eelneval tööpäeval.