Välisriigis saadud töötasu


Küsimus: 
Isik (eesti resident) saab palka Eestis ja Leedus. Leedus viibib ta vähem kui 183 päeva aastas. Leedu äriühing maksustab palga tulumaksuga ja Eesti äriühing ka. Leedu aastapalk on suurem kui Eesti aastatulu. Kas tuleb juurde maksta tulumaksu vahe (21%-15%) või on leedu tulu Eestis tulumaksuvaba?

VASTAB MTA spetsialist:

Eesti ja Leedu on sõlminud tulumaksuga topeltmaksustamise vältimise lepingu (edaspidi maksuleping, tervikteksti leiate SIIT), mis on veidi erinev suure osa teiste Eesti sõlmitud maksulepingutega võrreldes.

Leedu äriühingu heaks Leedus töötatud töö eest saadud töötasu maksustatakse Leedu seaduste kohaselt ning Eesti sama tasu enam Eestis ei maksusta, isegi juhul, kui töötaja oli Leedus vähem kui 183 päeval (maksulepingu art 15 lg 2 ning art 23 lg 1 a).

Eesti tuludeklaratsioonis tuleb Leedus saadud töötasu siiski näidata tabelis 8.8 (tulumaksuseaduse § 44 lg 1.3), kuid tulumaksu sellelt summalt Eestis juurde maksma ei pea. Siiski võib välisriigi maksuvaba summa mõjutada Eesti tulu maksusummat:
Kui välisriigi tulu (näiteks Leedu palk) on vähemalt 75% kogu tulust, vähendatakse Eestis maksustatavast tulust lubatud mahaarvamisi ning kokkuvõttes suureneb Eesti tulult tasutava tulumaksu summa (tulumaksuseaduse § 282 lõige 2).
Näiteks kui Eesti tulu on 25% ja Leedu maksuvaba tulu 75%, saab Eestis maksustatavast tulust maha arvata tavapärase maksuvaba tulu 1728 euro asemel vaid kuni 25% ehk 432 eurot.

Inimene võib sellises olukorras valida Leedu töötasu maksustamise Eestis, märkides Leedu tulu koos Leedus tasutud tulumaksuga tabelisse 8.1, sellisel juhul Eestis maksustatavalt tulult mahaarvamised ei vähene (tulumaksuseaduse § 282 lõige 3). See ei pruugi aga olla kasulik, kui Leedus on tulumaksusumma väike, sest siis võetakse Eestis Leedu tulult juurde vahe, mille võrra Leedu tulumaks oli väiksem Eestis arvutatud tulumaksust.


Allikas: Maksu- ja Tolliameti foorum