Vaheaeg last rinnaga toitvale töötajale

 

Allikas: Tööinspektsioon

 

Õigus saada tööpäeva jooksul lisavaheaega lapse rinnaga toitmiseks, on alates 01.07.2009 sätestatud töötervishoiu ja tööohutuse seaduses.

Tingimused lapse toitmise vaheaegade kasutamiseks on jkodukaleäänud võrreldes varem kehtinuga üldjuhul samaks. Kellel meeles, et varem oli lapse toitmise vaheaegu õigus kasutada isikul, kes kasvatab kuni poolteiseaastast last ehk ka näiteks isal, siis kehtiv seadus annab lapse toitmise vaheaja kasutamise õiguse ainult emale.

Seega on lisavaheaja kasutamise õigus emal,

  • kellel on kuni pooleteiseaastane laps, keda ta toidab rinnaga;
  • kes esitab tööandjale lisapuhkeaja kasutamiseks taotluse.

Vaheaja kestus iga kord on mitte alla 30 minuti. Kahe või enama kuni pooleteiseaastase lapse toitmiseks antava vaheaja kestus peab olema vähemalt üks tund.

Tööandjale teadmiseks, et

  • tal on õigus nõuda dokumenti, mis tõendavad töötaja õigust lapse rinnaga toitmise vaheaegadele;
  • lapse toitmise vaheajad arvatakse tööaja hulka;
  • lapse toitmise vaheaegade eest arvutab ja maksab töötajale keskmist töötasu tööandja;
  • tööandjale hüvitab töötajale makstud keskmise töötasu riigieelarvest Sotsiaalkindlustusamet;
  • hüvitamiseks täidab tööandja kehtestatud korras täidetud andmiku, milles andmed kasutatud lisavaheaegade tundide arvu ja selle aja eest makstud keskmise töötasu summa;
  • andmik esitatakse üks kord kuus asukohajärgsele Pensioniametile.

Lapse toitmiseks kasutatud vaheaegade eest keskmise töötasu maksmine ei sõltu töötajale makstavatest muudest seadusega ettenähtud perega seotud toetustest ja hüvitistest.

Sotsiaalkindlustusametil

  • on õigus kontrollida tööandja esitatud andmete õigsust ja andmiku koostamise aluseks olnud dokumente,
  • on kohustus kanda andmikus toodud summa tööandja pangakontole kümne tööpäeva jooksul arvates andmiku Sotsiaalkindlustusametile saabumise päevast arvates,

on õigus keelduda tööandjale summade ülekandmisest kuni andmikus olevate puuduste kõrvaldamiseni.