Lahkusin töölt omal soovil.

 

Lahkusin töölt omal soovil. Mis aja jooksul on tööandja kohustatud mulle kätte andma töölepingu lõpetamise ja tööraamatu? Minu leping lõpetati 14 sept.ja dokumendid jõudsid töökohta 21 sept. kuhu läksin järgi 22 sept. Olen kuulnud et selle eest saan ma küsida kompensatsiooni? Kuidas ja kelle kaudu need asjad käivad? Kus saaksin seda uurida? Kaotasin nende viivitamisega raha (töötoetuse jooksma hakkamine viivitus).

Uue TLS § 84 lg 1 kohaselt muutuvad kõik töösuhtest tulenevad nõuded sissenõutavaks töölepingu lõppemisega. Seega oleks tulnud kõik dokumendid töötajale anda töölepingu lõppemise päeval.

Alates 01.07.2009 kehtiva töölepingu seaduse järgi ei ole tööraamat enam kohustuslik dokument. Tööandja valduses oleva tööraamatu peab tööandja andma töötajale töölepingu lõppemisel, kuid seadus ei näe ette kompensatsiooni töötajale seoses tööraamatu hilisema kättesaamisega.

Kui töötajal on tekkinud reaalne kahju sellest, et ta sai dokumendid hilinemisega, on tal õigus nõuda tööandjalt kahju hüvitamist võlaõigusseaduse § 101 alusel. (VÕS § 101 lg 1 p 3 - kui võlgnik on kohustust rikkunud, võib võlausaldaja nõuda kahju hüvitamist).

Selleks peaks esmalt tööandjale saatma avalduse, kus on kirjas, mille tõttu töötajal kahju tekkis, kui palju töötaja kahju sai tööandja ebaseadusliku tegevuse tulemusena ja lisada tuleb ka kahju arvestus. Kui tööandja vabatahtlikult kahju ei hüvita tuleb pöörduda töövaidlusorgani poole.

Antud juhul on tähtis ka, miks dokumendid jõudsid töökohta nädalase viivitusega (kus need siis koostati?), millal töötaja sai teada, et leping lõpetatakse 14.sept. ja kuidas töötajale teatati, et dokumendid saab kätte alles 22. septembril