Tasustama lapsepuhkusest


Lugeja küsib: Soovisin kasutada tasustamata lapsepuhkust, aga jäime tööandjaga eriarvamusele selle andmise tingimustes. Minu teadmiste kohaselt tuleb anda tasustamata lapsepuhkust minu tööpäevades, tööandja väitel aga kalendrijärgsetes tööpäevades. Mismoodi siis sellest nüüd aru saada tuleb ja kuidas saame selle probleemi lahendatud?
 
VASTUS:
Tööinspektsiooni juristide pädevuses ei ole hinnangute andmine situatsioonidest tulenevate asjaolude kohta, vaid üksnes õigusalaste selgituste andmine töölepingu seaduse ja selle alusel antud õigusaktide kohta.
 
Töölepingu seadus (edaspidi TLS) eristab mõisteid tööpäev ja töötaja tööpäev. Üldjuhul, kui seaduses kasutatakse mõistet tööpäev, tuleb lähtuda kalendaarse tööpäeva mõistest, s.t lähtuda tuleb kalendrijärgsetest tööpäevadest nädalas või kuus olenemata sellest kui palju töötaja tegelikult nädalas või kuus töötab.
 
Töötaja tööpäeva mõistet kasutab TLS isapuhkuse (TLS § 60), lapsepuhkuse ( TLS § 63 lg 1), puudega lapse lisapuhkepäeva (TLS § 63 lg 2) ning tasustamata lapsepuhkuse (TLS § 64 lg 1) kontekstis. Tulenevalt nende puhkuste eesmärgist – anda töötajale täiendavat tööst vaba aega – on nimetatud puhkusi võimalik töötajal kasutada oma tööpäeval. Seda kinnitab ka TLS § 54 lg 2.


 Allikas: Tööinspektsioon