Riigipühade eel on kohustuslik tööpäeva lühendamine


Tööpäeva lühendamine ei ole tööandja õigus, vaid kohustus. Tööpäeva peab kolme tunni võrra lühendama kõigil inimestel, kes töötavad esmaspäeval 23. detsembril ja teisipäeval 31. detsembril. „Seaduse mõte on selles, et lühendatud peab olema just riigipühale eelnev tööpäev.


Tööandja ei tohi seda asendada lühema tööpäevaga mingil muul ajal. See ei ole lubatud,” rõhutas Niina Siitam, Tööinspektsiooni töösuhete osakonna juhataja.


Tööpäeva lühendamine ei sõltu tööpäeva kestusest. Näiteks osalise tööaja puhul, kui töötaja on tavapäraselt ametis ainult 3 tundi päevas, siis riigipüha-eelsel päeval ei pea ta üldse tööle tulema.


Mõnel tegevusalal on siiski nõudlus töötada tavapäraselt ka riigipühade eel. Näiteks on sageli avatud kauplused, tulles vastu klientidele, kes teevad enne pühi veel viimaseid sisseoste.


Kui majandustegevus ei võimalda tööpäeva lühendada, peab tööandja saavutama kokkuleppe töötajaga, et ta töötaks riigipüha-eelsel päeval sama kaua nagu tavaliselt. Kui töötaja on sellega nõus, loetakse lühendamata jäetud kolm tundi ületundideks, mille eest saab töötaja 1,5 kordset tasu. „Ületunnitööd saab teha ainult poolte kokkuleppel – kui töötaja ei nõustu ületunnitööga, ei ole tööandjal õigus teda selleks sundida,” kinnitas Niina Siitam.


24., 25. ja 26. detsember ning 1. jaanuar on riigipühad, mis on reeglina töötajate jaoks vabad päevad. Kui tööandja majandustegevuse tõttu ja töötajale kehtestatud töögraafiku alusel töötatakse riigipühal, siis peab tööandja maksma töötajale selle aja eest kahekordset tasu.


Kas riigipühal töötatud aja eest vaba ajaga hüvitamisel makstakse vaba aja eest töötasu?

Jah, makstakse. Näiteks, kui töötaja töötas riigipühal 8 tundi ja sai selle eest hüvitusena vaba päeva esmaspäeval, siis makstakse riigipühal töötamise eest 1-kordselt, esmaspäeva eest makstakse 1-kordselt ning töötaja saab vaba päeva. Kui riigipühal töötamine hüvitatakse rahas, siis makstakse riigipühal töötamise eest 2-kordselt.


TLS § 45. Öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine

(1) Kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00), maksab tööandja töö eest 1,25-kordset töötasu, kui ei ole lepitud kokku, et töötasu sisaldab tasu ööajal töötamise eest.

(2) Kui tööaeg langeb riigipühale, maksab tööandja töö eest 2-kordset töötasu.

(3) Tööandja ja töötaja võivad kokku leppida ööajal või riigipühal tehtava töö hüvitamise täiendava vaba aja andmisega erinevalt käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 sätestatust.


TLS § 53. Tööaja lühendamine Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevaleeelnevat tööpäeva lühendab tööandja kolme tunni võrra.