Puhkuste ajakava näidistabel


Puhkuste ajakava koostatakse kalendriaasta kohta ja tutvustatakse töötajatele kalendriaasta esimese kvartali jooksul (TLS § 69 lg 2).


Töötaja nimi

Kuni 31.12.2001 välja-töötatud kasutamata puhkus

01.07.2005-
30.06.2009 välja-töötatud kasutamata puhkus

01.07.-
31.12.2009 välja-töötatud kasutamata puhkus

2010.a puhkus

Lapse-puhkus

Muu puhkus

Puhkuse-
päevi kokku

Puhkuse periood

Olen tutvunud (töötaja allkiri)