Puhkusepäevade arvestamine haiguslehe ajal


Töötaja oli 3 kuud järjest haiguslehel. Kas haiguslehel oleku aja eest arvestatakse töötajale ka puhkusepäevi? 


Töölepingu seaduse § 68 lõige 2 alusel arvatakse põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka lisaks töötatud ajale ka ajutise töövõimetuse aeg, puhkuse aeg (välja arvatud lapsehoolduspuhkuse ja poolte kokkuleppel antud tasustamata puhkuse aeg), samuti aeg, kui töötajate esindaja esindab seaduses või kollektiivlepingus ettenähtud juhtudel töötajaid ning muu aeg, milles pooled on kokku leppinud. Teie haigena oleku aeg annab õiguse puhkusele.
 
Lapsehoolduspuhkusel oleku aja eest ja kokkuleppel palgata puhkusel oleku aja eest töötaja põhipuhkust ei teeni. Ülejäänud puhkuste aeg (nt põhipuhkus, lapsepuhkus, õppepuhkus jne) võetakse puhkuse arvestamisel arvesse.
 
Seadus lubab töölepingu pooltel leppida kokku ka muus ajas, mida nad kokkuleppeliselt arvestavad põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka. Näiteks ei ole seadusest tulenevalt tööandjal kohustust arvata põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka töötaja ajateenistuses oleku aega, kuid töötaja ja tööandja võivad kokku leppida, et ka töötaja ajateenistuses oldud aeg loetakse põhipuhkuse andmise õiguse aluseks oleva aja hulka.
 

         

         

         Autor: Anne Pärnat, Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist      Allikas: Tööinspektsioon