Kui kiiresti peab tööandja vormistama miinimumpalga tõusu


2012. aastal muutus Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär. Kas ja kui ruttu tuleb tööandjal töötajatele vormistada sellekohane töötasu muudatus töölepingutes neile, kelle töötasu on nüüd muutunud? Mida teha siis, kui töötaja pole töölepingu muudatusele allkirja andmisega nõus?

Vastab tööinspektor-jurist Kaia Taal

Töölepingu seaduse § 12 sätestab tõesti, et töölepingu muudatused tehakse vaid poolte kokkuleppel. Kuna nimetatud töötasu alammäära muudatus tuleneb õigusaktides tehtud muudatusest, siis vaatamata töötaja võimalikule vastuseisule on seaduse § 5 lõike 1 kohaselt tööandjal töötaja teavitamiskohustus. Alammäära järgimise kohustus töötasu maksmisel kokkulepet ei eelda, kuna tuleneb töölepingu seaduse § 29 lõikest 6.

Sama paragrahvi lõike 4 järgi esitatakse andmete muudatused töötajalekirjalikult ühe kuu jooksul muudatuste tegemisest. Tööandja võib nõuda töötajalt kinnitust andmete esitamise kohta.
Allikas: Tarbija24