Kas vanemahüvitise saamise ajal võib tulu teenida?


Vanemahüvitise saamise ajal võib vanem töötada või saada töötasu, kuid kui saadud brutotulu ületab vanemahüvitise määra, siis vähendatakse vastava kuu vanemahüvitist.

 

Tulu hulka kuuluvad kõik tööandja poolt makstud summad, sh preemiad, puhkusetasu jms, mis maksustatakse sotsiaalmaksuga.

 

Vanemahüvitise määr on 2015. aastal 355 € kalendrikuus. Kui saadud brutotulu jääb alla hüvitise määra ehk 355 € kuus, siis vanemahüvitis ei muutu. Üle 355 € suuruse kuu tulu puhul vähendatakse hüvitist.

 

Hüvitise uue suuruse leidmiseks kasutatakse valemit:

 

Uus hüvitis = hüvitis – (tulu - hüvitise määr) / 2

 

Seejuures säilitatakse alati vähemalt pool isikule määratud hüvitisest. Samuti ei vähendata hüvitist alla hüvitise määra suuruse summa.

 

Näide: Isikule makstakse vanemahüvitist 1000 € kuus. Isik asub tööle ja saab töötasu 500 € kuus.

 

Vanemahüvitise uus suurus arvutatakse:

1000 – (500 – 355) / 2 = 927,5 €

 

Seega sellel kuul on isiku vanemahüvitise suurus 927,5 €.

 

 

Kuid on järgmised erandid, kus vanemahüvitis ei kuulu vähendamisele hüvitise ja sotsiaalmaksuga maksustatud tulu samaaegse saamise korral (sõltumata tulu suurusest):

 

    esimesel hüvitise maksmise kalendrikuul varasemalt teenitud tulu osas;

    viimasel hüvitise maksmise kalendrikuul pärast hüvitise lõppemist teenitud tulu osas;

    tööandja süülise e seadusevastase käitumise tõttu hiljem väljamakstud töötasu osas;

    töötuskindlustuse seaduse alusel tööandja maksejõuetuse hüvitise saamise korral;

    tulu teenimisel füüsilisest isikust ettevõtjana.

 

   

Allikas: Sotsiaalkindlustusamet