Kas tegemist on tööajaga?


Lugeja küsib: 
Minu tegelik tööpäev algab kell 7.30 hommikul, kui võtan ettevõtte garaažist kaubiku koos tööriistade ja materjalidega ning alustan teed ehitusobjektile, võttes vahepeal erinevatest kohtadest linnas peale töömehed ning jõudes tavaliselt kella 8.00-ks objektile. Kirjade järgi ehk töökorralduse reeglites on tööpäeva alguseks märgitud kell 8.00 ning tööpäeva lõpuks kell 17.00. Tööpäeva lõppedes läheb mul umbes sama palju aega (pool tundi) töötajate laialiveoga ja kaubiku garaaži viimisega. Kas see igapäevane lisatund (2x30 min) on minu jaoks tööaeg? Kui need lisatunnid loetakse tööajaks, kas siis on tegemist ületundidega? 
 
VASTUS:
Teie tööpäevadele igapäevaselt lisanduvat aega (2x30 min) tuleks lugeda tööajaks, sest töötajana täidate nimetatud ajal tööülesandeid ehk teostate toiminguid tööandja huvides ning tema korraldusest lähtuvalt. Kuna eeldatavalt on Teie näite puhul tegemist tavalise ehk päevaviisilise tööaja arvestusega (5 päeva nädalas, 8 tundi päevas), siis nende nn lisatundide puhul oleks tegemist ületundidega, milliste puhul töölepingu seaduse (edaspidi TLS) § 44 lõike 1 kohaselt eeldatakse töölepingu poolte omavahelist kokkulepet. Sama paragrahvi lõike 6 kohaselt hüvitab tööandja töötajale ületunnitöö vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas. Ületunnitöö hüvitamisel rahas maksab tööandja töötajale 1,5-kordset töötasu (TLS § 44 lg 7).
 

Autor: Leonid Siniavski 

Tööinspektsiooni Lääne inspektsiooni tööinspektor-jurist

Allikas: Tööinspektsioon