Kas rasedal töötajal on õigus keelduda öötööst?


Rasedal ja töötajal, kellel on õigus rasedus- ja sünnituspuhkusele, on õigus nõuda tööandjalt ajutiselt terviseseisundile vastavat tööd, kui töötaja tervis ei võimalda töölepingus kokkulepitud tööülesandeid täita. Sellisel juhul töötaja peab tööandjale esitama arsti tõendi, millest nähtuvad terviseseisundi tõttu töötamise piirangud ning võimaluse korral ettepanekud terviseseisundile vastavate tööülesannete ja -tingimuste kohta. Töötajal on õigus nõuda arsti tõendi alusel terviseseisundile vastavat tööd  ja keelduda nt  raskuste teisaldamisest või sundasendis töötamisest, samuti  on õigus nõuda sobivat tööaja korraldust, keelduda öötööst või töötamisest vahetustes.


Kui tööandjal ei ole võimalik töötajale tema terviseseisundile vastavat tööd anda, võib töötaja tööülesannete täitmisest ajutiselt keelduda töölepingu seaduse § 18 lg 2 alusel. Sellisel juhul maksab haigekassa kindlustatud isikule ühe kalendripäeva eest ühe kalendripäeva keskmisest tulust 70 %.