Kas lause «kui töökorraldus seda nõuab» annab õiguse ületundide nõudmiseks? 


«Minul on mure ületundidega. Töö on graafiku alusel ja kindla kuupalgaga. Ühes kuus olid ületunnid (mida ei tasustatud vaba ajaga nagu kokkulepe ette näeb), kui praegu teadaoleva töögraafiku tunnid kokku arvestan, siis ka on ületunnid ka kahel järgmisel kuul. Summeeritud tööaega ja perioodi pikkust tööandjaga töölepingus kokku lepitud ei ole. Töölepingus on aga lause: «töötaja teeb ületunnitööd järgmistel juhtudel: kui maja üldine töökorraldus seda nõuab.»,» kirjutab lugeja.

«Nüüd tahangi teada, kas see lause annab tööandjale õiguse sellisel viisil ületunnitööd nõuda? Tööandja ise väidab seda. Nõudmine seisnebki siis selles, et ületunnid on graafikusse juba ette sisse kirjutatud ja neid pole mitte mõni ja mitte ka mõnel üksikul kuul. Viimase kuu graafikus on töötunde lausa 192 tundi (normtunnid 149). Töölepingu seadus ütleb ju nii: tööandja võib töötajalt vastavalt hea usu põhimõttele nõuda ületunnitöö tegemist tööandja ettevõtte või tegevusega seotud ettenägematute asjaolude tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks.

Ise arvan, et kui ületunnid kirjutatakse graafikusse sisse, siis pole tegemist ettenägematu asjaoluga, vaid see on ju teadlikult planeeritud. Kas on tõesti nii, et see lause minu töölepingus, millest eespool kirjutasin, lubab tööandjal seda teha?» küsib lugeja.

Vastab Tiit Kruusalu METI personaliabist.

Minu hinnangul on lause Teie töölepingus: «Töötaja teeb ületunnitööd järgmistel juhtudel: kui maja üldine töökorraldus seda nõuab» õigustühine ja see tingimus kehtetu.

Vastavalt töölepingu seaduse § 44 lõike 4 kohaselt võib tööandja töötajalt vastavalt hea usu põhimõttele nõuda ületunnitöö tegemist tööandja ettevõtte või tegevusega seotud ettenägematute asjaolude tõttu, eelkõige kahju tekkimise ärahoidmiseks.
Kui tööandja on koostanud graafiku ja kolmel kuul järjest on ette näha ületundide teke, siis ei ole see enam ettenägematu asjaolu vaid töökorralduslik suutmatus või soovimatus.

Nii töölepingu seaduse eelnõu seletuskirjas, mis on seadusandja tahte väljendus, kui ka sotsiaalministeeriumi poolt välja antud «Töölepingu seaduse käsiraamatus», mis on täidesaatva võimu poolt antud töölepingu seaduse rakendusjuhis, on selgelt kirjas, et ületunnitöö tegemist ei saa abstraktselt (nagu Teie töölepingus) kokku leppida, vaid seda tuleb teha igakordselt eraldi. Ületunnitööd nõuda saab vastavalt hea usu põhimõttele, mis tähendab, et tööandja peab kaaluma mõlema poole huvisid.

Teie antud informatsiooni põhjal on Teil õigus keelduda graafikusse ette planeeritud ületundide tegemisest, aga Te peaksite sellest hilisemate vaidluste vältimiseks tööandjat kirjalikult taasesitatavas vormis (nt e-posti teel) õigeaegselt teavitama.
Kui Te tööandjaga kokkulepet ei saavuta ja viimane jätkuvalt nõuab ületundide tegemist, siis on põhjust pöörduda kohaliku tööinspektori poole.


Allikas: Tarbija24