2012. aasta kalendaarne tööajafondi arvestus


Kuu,

kvartal

Riigipühad

Töö-

päevade

arv kuus

Töö-tunde

kuus

Tööpäeva lühendatakse 

(3 tunni võrra)

Töötunde 

kuus, kui töötaja

töötab lühendatud tööpäeval

Jaanuar

01.jaanuar-

uusaasta*

22

176

176

Veebruar

24.veebruar-Eesti Vabariigi aastapäev*    

20

160

23. veebruar

157

Märts

-

22

176

176

I kvartal

64

512

509

Aprill

6.aprill- Suur Reede;

8.aprill- esimene ülestõusmisepüha

20

160

160

Mai

1.mai- kevadpüha

27.mai- nelipühade 1.püha

22

176

176

Juuni

23.juuni- võidupüha*

24.juuni- jaanipäev

21

168

22.juuni

165

II kvartal

63

504

501

Juuli

22

176

176

August

20.august- taasiseseisvumispäev

22

176

176

September

-

20

160

160

III kvartal

64

512

512

Oktoober

-

23

184

184

November

-

22

176

176

Detsember

24. detsember- jõululaupäev*

25.detsember- esimene jõulupüha

26.detsember- teine jõulupüha

18

144

23.detsember

31.detsember

Juhul, kui 23 ja 31 on  tööpäevad

144-3=141

144-3=141

141-3-3=

138

IV kvartal

63

504

501/498

Aasta kokku

254

2032Töönädalate arv aastas:50,8


Keskmine:
Tööpäevade arv kuus:  21,17
Töötundide arv nädalas: 39,82
Töötundide arv kuus: 168,58


Tulenevalt Töölepinguseadusest § 53 ja Pühade ja Tähtpäevade seadusest lühendab tööandja Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale  eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra

Isikutel, kes töötavad esmaspäevast - reedeni lühendatakse 2012. aastal alljärgnevaid tööpäevi 3 tunni võrra:

VEEBRUARIS:
23. veebruar 2012 (neljapäev) - Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev tööpäev

JUUNIS:
22. juuni 2012 (reede) - Võidupühale eelnev tööpäev

DETSEMBRIS:
31. detsember 2012
(esmaspäev) – Uusaastale eelnev tööpäev