2011. aasta kalendaarne tööajafondi arvestus

 

Kuu,

kvartal

Riigipühad

Töö-

päevade

arv kuus

Töö-tunde

kuus

Tööpäeva lühendatakse (3 tunni võrra)

Töötunde kuus, kui töötaja töötab lühendatud tööpäeval

 

Jaanuar

01.jaanuar-

uusaasta*

21

168

 

168

Veebruar

24.veebruar-Eesti Vabariigi aastapäev*    

19

152

23. veebruar

149

Märts

-

23

184

 

184

I kvartal

 

6

504

 

501

Aprill

22.aprill- Suur Reede;

24.aprill- esimene ülestõusmisepüha

20

160

 

160

Mai

1.mai- kevadpüha

 

22

176

 

176

Juuni

12.juuni- nelipühade 1.püha 23.juuni- võidupüha*

24.juuni- jaanipäev

20

160

22.juuni

157

 

II kvartal

 

62

496

 

493

Juuli

 

21

168

 

168

August

20.august- taasiseseisvuspäev

23

184

 

184

September

-

22

176

 

176

III kvartal

 

66

528

 

528

Oktoober

-

21

168

 

168

November

-

22

176

 

176

Detsember

24. detsember- jõululaupäev*

25.detsember- esimene jõulupüha

26.detsember- teine jõulupüha

21

168

 

23.detsember

31.detsember

 

Juhul, kui 23 ja 31 on  tööpäevad

168-3=165

168-3=165

 

168-3-3=

162

IV kvartal

 

64

512

 

509/506

Aasta kokku

 

255

2040

 

2031/2028

 

 

 

Töönädalate arv aastas: 51

Keskmine:
Tööpäevade arv kuus:  21,25
Töötundide arv nädalas: 39,82
Töötundide arv kuus: 169,25

Tulenevalt Töölepinguseadusest § 53 ja Pühade ja Tähtpäevade seadusest lühendab tööandja Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale 

eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra

 

 

 

 

 

 

Isikutel, kes töötavad esmaspäevast - reedeni lühendatakse 2011. aastal alljärgnevaid tööpäevi 3 tunni võrra:

VEEBRUARIS:
- 23.veebruar 2011 (kolmapäev) - Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev tööpäev

JUUNIS:
- 22.juuni 2011 (kolmapäev) - Võidupühale eelnev tööpäev

DETSEMBRIS:
- 23.detsember 2011
(reede) - Jõululaupäevale eelnev tööpäev