Kalendaarne tööajafondi arvestus aastal 2016

 

Kuud,

kvartalid

 

Riigipühad, rahvuspüha

Töö-

päevade arv kuus

Töö-

tunde

kuus

Tööpäeva

lühendamine

Töötunde kuus, kui töötaja töötab lähendatud tööpäeval

Jaanuar

1. jaanuar -

uusaasta

20

160

 

 

Veebruar

24. veebruar- Eesti Vabariigi aastapäev

20

160

23. veebruar

160 - 3 = 157

Märts

25. märts-suur reede

27. märts- 1.ülestõusmispüha

22

176

 

 

I kv.

 

62

496

Kvartali töötunde vähendatakse 3 tunni võrra

Töötaja töötab 23.02, siis kvartali töötundide arv 496-3 = 493

Kokku 493

Aprill

 

21

168

 

 

Mai

1. mai - kevadpüha

15. mai – nelipühade esimene püha

22

176

 

 

Juuni

23. juuni- võidupüha

24. juuni- jaanipäev

20

160

22. juuni

160 - 3 = 157

II kvartal

 

63

504

Kvartali töötunde vähendatakse 3 tunni võrra

Töötaja töötab 22.06, siis kvartali töötundide arv 504-3 = 501

Kokku 501

Juuli

 

21

168

 

 

August

20. august- taasiseseisvumispäev

23

184

 

 

September

 

22

176

 

 

III kvartal

 

66

528

 

 

Oktoober

 

21

168

 

 

November

 

22

176

 

 

Detsember

24. detsember- jõululaupäev

25. detsember- esimene jõulupüha

26. detsember- teine jõulupüha

 

21

168

23.detsember

31.detsember

Kui töötaja töötab 23.12 või 31.12 töötunde kuus 168-3 = 165

Kui töötaja töötab 23.12 ja 31.12 on töötundide arv kuus 168-3-3 = 162

IV kvartal

 

64

512

Kv töötunde vähendatakse 3 või 6 tunni võrra

512-3 =509

 

509-3 -3=506

 

Keskmine:
Tööpäevade arv kuus: 21,25
Töötundide arv nädalas:  39,82
Töötundide arv kuus:  169,25

Tulenevalt Töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra. 

 

Isikutel, kes töötavad esmaspäevast kuni reedeni, lühendatakse 2016 aastal järgmisi tööpäevi 3 tunni võrra:

·         veebruaris (23. veebruar 2016)

·         juunis (22. juuni 2016)

·         detsembris ( 23. detsember 2016)

 

Summeeritud tööaja arvestuse korral vähendab tööandja nende töötajate töötundide arvu veebruari, juuni ja detsembrikuus ( samuti vastavalt ka summeeritud tööaja perioodi töötundide arvu), kes töötasid  Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ning  jõululaupäevale ja uusaastale eelneval tööpäeval.