Tööandja vahetumine pole põhjus töötajatega lepingu lõpetamiseks

 

12.11.2008

Mait Palts, Majanduspoliitika- ja õigusosakonna jurist

 

Kas tööandja reorganiseerimise puhul töölepingute kehtivus lõpeb?

Esmalt tuleb kohe täpsustada, et praegune tööõigus enam reorganiseerimise mõistet ei kasuta. Räägitakse ikkagi juriidilisest isikust tööandja ühinemisest, jagunemisest või ümberkujundamisest.

Üldjuhul kehtib siin põhimõte, et iseseisva majandusüksuse uuele omanikule ülemineku või juriidilisest isikust tööandjate ühinemise, jagunemise või ümberkujundamise korral lähevad ka töölepingust tulenevad õigused ja kohustused üle uuele tööandjale. Töösuhe ja -lepingud jäävad kehtima.

Senisel või uuel tööandjal on keelatud lõpetada töölepingut ainuüksi põhjusel, et tööandja on vahetunud. Üle läheb ka  tööstaaž tööandja juures – tööstaaž jätkub jooksvalt uue tööandja juures, kuni töötaja jätkab tööd.

Teavitamise kohustus

Kui tööandja vahetub, on oluline järgida ka töötajate teavitamise ja konsulteerimise reegleid. Nii tuleb töötajaid töölepingute üleminekuga seotud asjaoludest vähemalt üks kuu ette kirjalikult teavitada.

Nagu juba öeldud, ei ole tööandjal õigust üksnes tööandja vahetumise ajendil töötajatega ühepoolselt töölepingut lõpetada. Töötajatega, kes uuele tööandjale ei sobi, saab töölepingut lõpetada muudel töölepingu seaduses toodud alustel, nt koondamisega.

Kui uus tööandja soovib mõn­da töölepingu punkti muuta, siis saab seda teha üldjuhul jällegi poolte kokkuleppel. Kui senine või uus tööandja kavatseb töölepingute ülemineku tõttu teha töö­tajate olukorda mõjutavaid muudatusi, peab ta töötajate esindajatega konsulteerima, et jõuda kavandatavate meetmete asjus kokkuleppele. Kui töötajate esindajat valitud ei ole, tuleb konsulteerida kõigi töötajatega.

Loomulikult ei pruugi iga konsulteerimine positiivseid tu­le­musi anda ja seejärel võib siiski olla vältimatu ka lepingute lõpetamine. Jällegi saab see toimuda vaid üldistel alustel ehk sarnaselt olukorraga, kui töötaja ei nõustu lepingumuudatustega. Juhul kui uus tööandja töötajatega sõlmitud töölepingutes ühepoolselt muudatusi ei tee, pole ka töötajatel õigust lepingut omalt poolt erakorraliselt lõpetada.