Valitsus kinnitas kõrgemad töötuskindlustusemakse määrad

02.07.2009

Allikas: Virtuaalne briifinguruum

 

Valitsus kinnitas tänasel istungil Töötukassa nõukogu ettepanekul kõrgemad töötuskindlustusmakse määrad selle aasta 1. augustist kuni 31. detsembrini, et töötukassa suudaks majanduslanguse ja uue koondamisregulatsiooni mõjul suurenevaid kulusid katta.
Töötukassa ettepaneku kohaselt tõsteti kindlustatu töötuskindlustusmakse määra 2,8 protsendini. Tööandja töötuskindlustusmakse määraks saab olema samal perioodil 1,4 protsenti töötuskindlustuse seaduses nimetatud summadelt. Selle aasta töötuskindlustushüvitiste kuluks prognoositakse 1, 867 miljardit, mis jaguneb prognooside kohaselt 57 475 inimese vahel.
Rahandusministeeriumi kevadise makroprognoosi riskistsenaariumi tingimustes ulatuvad Töötukassa kulud 2009. aastal hinnanguliselt rohkem kui kolme miljardi kroonini. Kui kindlustatu maksemääraks jääb 2 protsenti ja tööandja maksemäär jääks ühele protsendile, laekub töötuskindlustusmakseid 1, 5 miljardit, mis tähendab, et Töötukassal tuleb katta kulutustest 1,5 miljardit krooni reservidesse kogunenud vahenditest.
Uute maksemäärade kehtestamisel suureneb töötuskindlustusmaksete laekumine 452 miljoni krooni võrra ja Töötukassa netovara väärtus oleks rahandusministeeriumi riskistsenaariumi tingimustes 2009. aasta lõpuks 1,79 miljardit krooni.
Koos majanduslanguse ja töötuse kasvuga tõuseb oluliselt nii uute registreeritud töötute kui hüvitisesaajate arv. Rahandusministeeriumi kevadise makroprognoosi riskistsenaariumi järgi tõuseb sel aastal töötuse määr üle 13 protsendi ning töötute arvuks prognoositakse 91 500 inimest.