2016. aasta kalendaarse tööajafondi arvestus


Töönädalate arv aastas: 51,00  

Keskmine:
Tööpäevade keskmine arv kuus: 21,25
Töötundide keskmine arv nädalas: 39,82
Töötundide keskmine arv kuus: 169,25    

* Tulenevalt töölepingu seaduse § 53 ja pühade ja tähtpäevade seadusest lühendab tööandja uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale eelnevat tööpäeva kolme tunni võrra.    

Isikutel, kes töötavad esmaspäevast reedeni, lühendatakse 2016. aastal alljärgnevaid tööpäevi 3 tunni võrra:  

VEEBRUARIS:
- 23. veebruar 2016 (teisipäev) - Eesti Vabariigi aastapäevale eelnev tööpäev  

JUUNIS:
- 22. juuni 2016 (kolmapäev) - võidupühale eelnev tööpäev  

DETSEMBRIS:
- 23. detsember 2016 (reede) - jõululaupäevale eelnev tööpäev