Tööleping

Tööleping versus töövõtuleping


Töölepingu ülesütlemine ja lõpetamine

Riigikohtu otsus võrdsustab töövõtja tarbijaga

Tööandja vahetumine pole põhjus töötajatega lepingu lõpetamiseks


  
 
 
 
Töötasu

Kalendaarne tööajafondi arvestus aastal 2018


Kalendaarne tööajafondi arvestus aastal 2017


Kalendaarne tööajafondi arvestus aastal 2016


Kalendaarne tööajafondi arvestus aastal 2015


Kalendaarne tööajafondi arvestus aastal 2013


Kalendaarne tööajafondi arvestus aastal 2012


Kalendaarse tööajafondi arvestus aastal 2011

 

Riigipühal ületunnitöö hüvitamine


Töötasu maksmise kohustusest


Töötasu vähendamine kuni 3 kuuks

 

Palga vähendamine on küllalt keeruline

 

Kui lõpeb töö ja raha ei maksta


Välisriigis saadud töötasu    


Proovipäev töötasuta või töötasuga?             


Informatsioon töötasustamise ja töötasust kinnipidamise ehk tasaarvestamise kohta  


Trahv töökorralduse reeglite rikkumise ees


Kas vanemahüvitise saamise ajal võib tulu teenida?


Sotsiaalmaksu tasumine töötaja eest, kes saab töövõimetuspensioni 

(seisuga 1.01.2016)

                                                                                                                                                                                                                                     

Töö- ja puhkeaeg

Vaheaeg last rinnaga toitvale töötajale

 

Töötamine saabuvate pühade eel


Millal on tööandja kohustatud töötajale tagama palgaga vaba aja?


Kuidas arvutatakse kellakeeramisel tööaega


Kas tegemist on tööajaga?


Riigipühade eel on kohustuslik tööpäeva lühendamine


Kas lause «kui töökorraldus seda nõuab» annab õiguse ületundide nõudmiseks? 


Mitu pausi võib töötaja teha 12-tunnise tööpäeva jooksul? 


Kui palju tuleb töötajale võimaldada puhkeaega?Maksud

Maksumäärad 2015


Maksumäärad 2014


Maksumäärad 2013


Maksumäärad 2012


Valitsus kinnitas kõrgemad töötuskindlustusemakse määrad Puhkus

Töötaja haigestumine puhkuse ajal


Rasedus-ja sünnituspuhkuse kestus ja tasu arvutamine


Puhkusepäevade arvestamine haiguslehe ajal


Tasustama lapsepuhkusest


Puhkus, puhkuse ajakava ja lapsepuhkus


Puhkuse inventuur, mis see on ja miks seda vaja on?


Puhkuste ajakava ühepoolne muutmineTööõnnetus- ja ohutus

Mida peab teadma tööõnnetusega seoses


Valgustus töökeskkonna ohutegurina


Kuulmislangus töökeskkonnast – müra tõttuPension

Pensionist maksuvaba tulu mahaarvamine 2012


Pensionide ümberarvutamise põhimõtted, näited, väärtusedMuud teemad

Vanad töösuhted ja uus seadus - 5 enamlevinud küsimust

 

Õiguslik hinnang väljakuulutatud streigile

 

Kes on töötajate esindajaid?

 

Töötaja alkoholijoobe määramine teeb tuska

 

Vanemahüvitise arvutamine


Viivise arvutamine


Kas tööandjal on õigus minu meile lugeda?

 

Töötaja materiaalsest vastutusest


Sõidupäevik (alates 1.9.2014)


Tunnistajad töövaidluskomisjonis


Diskrimineerimine töökohal


Töötamise registri seos töövaidluste lahendamisega töövaidluskomisjonis


Sotsiaalmaksu taumine töötaja


Muudatused töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonnas