Viron hallitus aikoo sosialisoida työttömyyskassan varat

2. oktoober 2011

 Sini Saaritsa , http://www.pam.fi  

Viron oikeistohallitus on päättänyt selättää epävakaan taloustilanteen työttömyys- ja sairausvakuutuskassojen varoilla. Meneillään oleviin budjettineuvotteluihin osallistuva valtiovarainministeri Jürgen Ligi ilmoitti asiasta viime viikolla. Hanke pyritään toteuttamaan siten, että työttömyyskassa lainaa rahaa valtiolle. Tarkoituksena on yksinkertaisella lakimuutoksella mahdollistaa kassavarojen sosialisointi, koska nykyisen lain mukaan näin ei voi tehdä.


Asiasta on noussut kohu maassa, jossa työttömyysluvut ovat korkeat ja työttömyyskorvauksen perustaso jo nyt varsin alhainen, noin 64 euroa kuukaudessa. Sosialisointi merkitsisi satojen miljoonien eurojen katoamista kassasta. Työttömyyskassan johtaja Meelis Paavel totesi Viron yleisradion ERR:n haastattelussa, että suunnitelmat ovat käsittämättömiä, mutta teoreettisesti mahdollisia. Ammattiliittojen keskusjärjestö EAKL on ilmoittanut, ettei se hyväksy hallituksen aikeita. Järjestö on kutsunut koolle työryhmän suunnittelemaan toimenpiteitä tilanteen ratkaisemiseksi.

Kaupan ja turva-alan työntekijöiden ammattiliiton ETKAn puheenjohtaja Elle Pütsepp on mukana työryhmässä. Hänen mukaansa hallituksen aikeita ovat kritisoineet EAKL:n ja muiden työntekijäkeskusjärjestöjen ja niiden jäsenliittojen lisäksi myös työnantajien keskusjärjestöt sekä oppositiopuolueet. 

– Työttömille tarkoitetun rahan käyttäminen muuhun tarkoitukseen on kiellettyä ja ristiriidassa työttömyysvakuutuksen päämäärien kanssa.

Hallitus hyväksyi torstaina ensi vuoden talousarvion, jossa kulut ylittävät tulot. Pütsepp myöntää, että jos talous on kriisissä, kassojen varoja tullaan tarvitsemaan. Hallitus ei hänen mukaansa kuitenkaan ole antanut mitään vakuuttavia selityksiä sen suhteen, miten siinä tilanteessa taataan työttömyyskassan riippumattomuus.

– Onko kassalla riittävästi varoja selvitä sille asetetuista velvoitteista? Vai ratkaistaanko tilanteet tulevaisuudessa niin, että korotetaan työntekijöiden ja työnantajien maksuprosentteja? Pütsepp kysyy.

Pütseppin mielestä nykyisetkin maksuprosentit ovat aivan turhan korkeita. Edellisen talouskriisin aikana maksuja jo korotettiin, ja tällä hetkellä työntekijä maksaa 2,8 prosenttia ja työnantaja 1,4 prosenttia. Työttömyyskassasta todellakin löytyy rahaa: seitsemässä kuukaudessa kassaan on kilahtanut 143 miljoonaa euroa, mutta työttömyyskorvauksia on maksettu vain 70 miljoonan euron edestä.

– Ammattiliitot ovat tehneet ehdotuksia varojen tehokkaammasta käytöstä työttömien hyväksi. Varoja on tarpeeksi, jotta voitaisiin korottaa työttömyyskorvausta, maksaa sitä pitkäaikaistyöttömille pitempään ja alentaa ensi vuoden työttömyysvakuutusmaksua, Pütsepp linjaa.

EAKL:n työryhmä valmistelee nyt laajaa tiedotuskampanjaa ja aikoo perustaa hallituksen suunnitelmaa vastustavan nettiadressin. Lokakuun alussa on tarkoitus tavata puolueiden ja työnantajien edustajia. Toistaiseksi vastustus keskittyy järjestöihin – työntekijät eivät ole lähteneet liikkeelle.

– Valitettavasti laajoja keskusteluja ei ole syntynyt, eivätkä työntekijät ole aktiivisesti kommentoineet aihetta sanomalehtien nettikeskusteluissa, Pütsepp pahoittelee.