Ametiühingud: töövaidlusi tuleb vähendada, suurendades tööandjate seaduskuulekust

6. august 2010

Eesti Ametiühingute Keskliit on seisukohal, et töövaidluste läbivaatamise tähtaja pikendamise asemel peab riik muutma töölepingu seadust nii, et töövaidlusi tekiks vähem.Ametiühingute Keskliidu esimehe Harri Taliga sõnul toetavad seda eesmärki oluliselt suuremad trahvid ja hüvitised töölepingu seaduse rikkumise eest.
 
“Kui täna püüavad ettevõtjad kasutada töölepingu seaduse nõrkusi oma riskide maandamiseks, siis tulevikus peab sellest kujunema tõsine rikkumine, mille karmid karistused sunniksid sellisest käitumisest hoiduma,” leiab Taliga. „Tööandjate seaduskuulekuse tõstmiseks peab riik oluliselt suurendama trahve tööõiguse rikkumise eest ning hüppeliselt peavad kasvama ka töölepingu ebaseadusliku lõpetamise hüvitised.”
Harri Taliga sõnul rõhutas ka OECD tööturu ja sotsiaalpoliitika raport asjaolu, et tööseaduste rikkumine on Eestis tööandjale põhjendamatult odav, jäädes kordades alla isegi teistele Ida-Euroopa riikidele.
“Kui Eestis on maksimaalne karistus töölepingu seaduse rikkumise eest 20 000 krooni ehk vaid 13% keskmisest aastapalgast, siis teistes OECD riikides on trahvid üks kuni üheksa keskmist aastapalka – see tähendab kuni 70 korda kõrgemad kui Eestis,” selgitab ametiühingujuht.
Ametiühingute Keskliidu hinnangul halvendaks töövaidluste läbivaatamise tähtaja pikendamine veelgi nende olukorda, kelle tööalaseid õigusi on rikutud, suurendades märkimisväärselt väljateenitud tasu või hüvitisi ootavate inimeste vaesusriski.
 
“Riiklik poliitika ei tohi selliseid arenguid toetada ning ametiühingud on kindlalt vaidluste läbivaatamise tähtaja pikendamise vastu,” kinnitab Taliga. Rahvusvahelise Tööorganistasiooni ILO nõuet tagada töövaidluste kiire lahendamine rõhutas EAKL ka 2008.a. veebruaris, kui Tööinspektsiooni reformimise käigus vähendati töövaidluskomisjonide arvu. 
 
Lisainfo:
Harri Taliga     
Ametiühingute Keskliidu esimees
55 53 48 40
 
Helena Loorents
Kommunikatsioonijuht
6 412 808
51 21 067
helena.loorents@eakl.ee
http://www.eakl.ee/