Lugeja küsib: mida teha, kui tööandja päevapealt lahti laseb?

20. oktoober 2014

«Tööandja ütleb töötajale, et homme ära enam tööle tule. Kuidas sellises olukorras käituda, kas täita tööandja korraldust või on võimalik ennast sellisel juhul ka kuidagi kaitsta?» küsib lugeja.


Vastab tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Anne Simmulmann.


Suuline töölepingu ülesütlemine tööandja poolt on tühine, kuna on rikutud vorminõuet – see peab olema tehtud kas kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis. Seega ei too suuline ülesütlemine kaasa ka õiguslikke tagajärgi.


Kuni tööandja ei ole töötajale esitanud vorminõuetele vastavat ülesütlemisavaldust on tööleping kehtiv ja pooltele täitmiseks kohustuslik. Seega vaatamata sellisele tööandja korraldusele peaks töötaja siiski töötamist jätkama või vähemalt aktiivset huvi töötegemise vastu üles näitama.


Allikas: Tarbija24