Lugeja küsib: Kuidas toimida kui tööandja ei maksa puhkuserahasid ja maksab töötasu mitmes osas?

18. august 2015

Viimasel kuul tasus tööandja mulle palga kolmes osas, kusjuures viimased kaks osa sain peale lepingus olevat palga kuupäeva. Ühtlasi viibin viimased 2 nädalat puhkusel ja puhkuserahasid pole siiani üle kantud. Puhkuserahade osas ei ole kokku lepitud, et tööandja tasub puhkuserahad koos järgmise kuu palgaga. Tööandja väidab, et on rasked ajad ja raha pole.
Seega küsimus järgmine, kas mul on alust, et tööleping erakorraliselt üles ütelda? Kas lepingu erakorralise ülesütlemise puhul peab tööandja tasuma mulle ka kolme kuu keskmise palga või oleneb see selles, kui kaua on antud ettevõttes töötatud? Paari kuu pärast saab täis 3 aastat töötamist.
Paluksin abi kuidas toimida.


Vastab: Anni Raigna, Tööinspektsiooni töösuhete nõustamistalituse juhataja, Tööinspektsioon

Selgitan, et tööandjal on kohustus töölepingus kokkulepitud palgapäeval töötajale töötasu maksta. Kui tööandja viivitab, on Teil võimalik nõuda viivist (päevas ligikaudu 0,022%). Puhkusetasu makstakse hiljemalt eelviimasel tööpäeval enne puhkuse algust. Poolte kokkuleppel on võimalik puhkusetasu maksmisega viivitada kuni puhkuse kasutamisele järgneva palgapäevani. Kui tööandja jätab töötasu või puhkusetasu maksmata, on Teil võimalus pöörduda nii saamata jäänud tasu kui ka viivise nõudega töövaidlusorgani (s.o töövaidluskomisjon või kohus) poole.

Mis puudutab erakorralist ülesütlemist, siis töölepingu seadus näeb tõepoolest ette võimaluse öelda tööleping erakorraliselt tööandjapoolse olulise rikkumise korral üles. Ülesütlemine on äärmuslik meede, kui tõepoolest on näha, et tööandja pidevalt oma kohustusi rikub ja taoline kohustuste rikkumine mõjutab töötajat oluliselt (nt pangaviiviste maksmine, reaalse kahju tekkimine jne). See, kas antud juhul on tegemist olulise rikkumisega, peate ise hindama. Ülesütlemisavalduses peab seda kindlasti põhjendama. Tööandjal on võimalus ülesütlemine vaidlustada.

Kui töötaja on sunnitud tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu töölepingu üles ütlema, on tööandjal kohustus maksta töötajale hüvitist töötaja kolme kuu keskmise töötasu ulatuses. Hüvitise maksmisel pole staaž oluline.


Allikas: vastused.ee