Lugeja küsib: kuidas toimida, kui firma ei maksa proovipäeva eest tasu?

1. juuli 2015

«Käisin ühes firmas proovipäeval ja monteerisin seal seitsme tunni vältel mööblinäidiseid. Töökoht ei olnud mulle sobilik, seega ma sinna tööle ei asunud. Saatsin firma personaliosakonna e-mailile kirja ja küsisin, et kas saan proovipäeva eest tasu, aga nad ei võta vaevaks isegi mu kirjale vastata. Ma sooviks teada saada, kas saan võtta aluseks mõne seaduse punkti, mille alusel saaksin firmalt proovipäeva eest tasu küsida,» kirjutas lugeja Meelis.


Vastab Tööinspektsiooni teabeosakonna peaspetsialist Anna-Kristiina Iher.

Selgitan, et Eesti kehtiva seadusandluse kohaselt võib proovipäeval olla ainult Eesti Töötukassas arvele võetud töötu vastavalt tööturuteenuste ja -toetuste seadusele. Isiku tööproovil osalemist tõendab töötukassaga sõlmitud kokkulepe. Muid proovipäevi ette nähtud ei ole.


Töölepingu seadus (edaspidi TLS) sätestab, et kui isik teeb teisele isikule tööd, mille tegemist võib oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga. Töö eest tuleb alati maksta tasu. See, kas «proovipäev» on tasuline või tasuta, oleneb konkreetsetest asjaoludest. Näiteks, kui töötaja tutvub «proovipäeval» tulevase tööga ilma ise konkreetset tööd tegemata, ei ole tegu tööga, mille tegemist eeldatakse üksnes tasu eest. Kui aga töötaja lubatakse «proovipäeval» tegema tööd, täitma konkreetseid tööülesandeid, võib eeldada, et tegemist on tööga, mida tehakse üksnes tasu eest.


TLS § 4 lg 2 sätestab, et tööleping sõlmitakse kirjalikult, kuid tööleping loetakse sõlmituks ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest. Seega loetakse töösuhe tekkinuks ka siis, kui tööandja ja töötaja vahel kirjalikku töölepingut ei ole sõlmitud, kuid töötaja on asunud tööle ning tööandja on seda aktsepteerinud. Sellisele töösuhtele kehtivad kõik seadusest tulenevad reeglid ja töölepingu kirjaliku dokumendi puudumine ei välista töösuhet.


Kui Teie töösuhe on lõppenud, pidi tööandja tasuma Teile kõik väljateenitud summad lepingu lõppemise päeval. Vaidlust võib tekitada muidugi see, mis alusel töösuhe lõppes, kuid see ei tee olematuks fakti, et töötasite ning töö eest tuleb maksta töötasu. Kui tööandja on jätnud töötasu välja maksmata, on Teil õigus pöörduda töötasu nõudega töövaidlusorganisse (töövaidluskomisjoni või kohtusse).Allikas: Tarbija24