Lugeja küsib: Kas töölepingus võib olla kirjas, et töötasu sisse arvestatakse töö öisel ajal ja riigipühadel?

10. detsember 2014

"Kas töölepingus võib olla kirjas, et töötasu sisaldab tasu töötamise eest öisel ajal ja riigipühadel?"Vastab Tööinspektsiooni tööinspektor-jurist Ingrid Iter:


"Vastavalt töölepingu seaduse § 45 lõigetele 1 ja 2 maksab tööandja töötajale 1,25-kordset töötasu kui tööaeg langeb ööajale (kell 22.00 kuni 6.00) ning kui tööaeg langeb riigipühale, peab tööandja maksma töö eest 2-kordset töötasu.


Pooled võivad töölepingus leppida kokku, et tasu ööajal töötamise eest sisaldub töötasus, kuid sel juhul peab kokkulepitud töötasu olema suurem töötasu alammäärast. Kuna ööajal tehtav töö tuleb täiendavalt hüvitada, ei ole seadusega kooskõlas olukord, kus pooled on kokku leppinud töötasu alammääras, mis juba sisaldab tasu öösel töötamise eest. Viidatud juhul saab töötaja kätte üksnes seaduses toodud miiniumi, mis ei sisalda öötöö lisatasu komponenti.


Riigipühal tehtud töö eest tuleb tööandjal maksta kahekordset töötasu. Erinevalt ööajal töötamise tasust, ei näe seadus ette võimalust leppida kokku, et lisatasu riigipühadel töötamise eest sisaldub töötasus. Seega tuleb riigipühadel tehtav töö alati hüvitada lisaks kokkulepitud töötasule. Pooled võivad leppida kokku, et rahalise hüvitise asemel antakse töötajale täiendavat vaba aega ööajal või riigipühal töötatud ajaga võrdses ulatuses. Sel juhul tuleb vaba aeg anda kokkulepitud tööajal ning see tasustatakse seetõttu nagu tavaline tööaeg."Allikas: kasulik.delfi.ee