Lugeja küsib: kas tööandja võib ilma nõusolekuta vahetust pikendada?

19. november 2014

«Varem oli ettevõttes kaks vahetust, hommikune ja õhtune. Vahetuse kestvuseks oli kaheksa tundi. Hommikune vahetuse kestvus oli 6.00-14.00 ja õhtune vahetus kestis 14.00-22.00, nädalavahetused olid vabad. Nüüd palgati inimesi juurde ja tekkis kolm vahetust. Juhtkond väidab, et nüüd ei tule tunnid täis ja seega on vahetuse kestvuseks määratud 8 h 30 min. Hommikuse vahetuse kestvus on 6.00-14.30 ja õhtune vahetus 14.30-23.00. 
Kuna nüüd käib töö graafiku alusel, pole ka enamik nädalavahetusi vabad. Kas selline tegevus on seadusega kooskõlas, ilma nõusolekuta pikendavad vahetuste kestvust?» küsib lugeja.
«Teine küsimus on veel, pühade ajal on kõigil vaba. Kui nüüd graafiku alusel tööd teha, siis aeg-ajalt ju kellelegi satub vaba päev pühadele. Seega teoreetiliselt peab inimene rohkem töötama, kuna temal on nagunii vaba päev, aga teised ei pea tööle tulema, kuna tegemist on pühadega. Meile tundub see ebaõiglane, kas seaduses on selline olukord kuidagi reguleeritud?» kirjutab küsija.


Vastab Tiit Kruusalu METI personaliabist.


Tulenevalt töölepinguseaduse (TLS) § 47 lõikest 4 võib tööandja tööaja korraldust ühepoolselt muuta, kui muudatused tulenevad tööandja ettevõtte vajadustest ja on mõlemapoolseid huve arvestades mõistlikud. Teie kirjeldatud olukorras jääb mulje, et muudatus ei ole ebamõistlikult suur. Mõistlikkuse printsiip ja vastastikused huvid võiksid tulla kaalumisele näiteks juhul, kui töötajad ei jõuaks töökorralduse muudatuse tulemusena enam kojuminekuks ühistranspordi peale ja tööandja jätab selle küsimuse lahendamata.


Mis puudutab väidet, et graafiku alusel töötades peab keegi pühade tõttu rohkem töötama, siis selle lükkan ümber. Sõltumata sellest, kas graafikujärgne töö satub pühade peale või mitte, on tööajanorm ühes kuus kõikidele töötajatele ühesugune. Vahe on ainult selles, et kelle vahetus satub pühade ajale, selle töö tuleb tasustada TLS § 45 lõike 2 alusel kahekordselt. Kui kelleltki nõutakse tööd üle tööajanormi (ületunnitöö), siis see tasustatakse TLS § 44 lõike 6 ja lõike 7 alusel kas samas mahus vaba ajaga või rahas pooleteise-kordselt.


Iga muudatus sisseharjunud rutiinile võib esialgu tekitada ebakindlust, aga kiiremini kohanevad need, kes oskavad muutunud olukorras enda jaoks midagi positiivset leida. Olgu selleks siis võimalus pühadetasu saada, rohkem vaba aega nädala sees, kui ametiasutused lahti on jne.


Allikas: Tarbija24