Lugeja küsib: Kas tööandja tohib minuga kooskõlastamata minu töökoormust vähendada?

11. november 2014

Töötan üle 2 aasta väikefirmas, töölepinguga, osalise tööajaga, vähemalt 2 päeva nädalas. Katseajal töötasingi 2 päeva nädalas, siis aga 3 päeva nädalas (vahel harva 4 päeva). Töökoormuse tõstmine toimus suulisel kokkuleppel tööandaja algatusel. Olen nüüd 3 päeva nädalas töötanud 2 aastat, kuni selle sügiseni, kui tekkisid tööandjaga lahkhelid ning ta vähendas mu töökoormust 2 päeva peale nädalas. 
Kas tööandjal on õigus omavoliliselt seda teha, ilma mulle ette teatamata või minuga kooskõlastamata? 


Vastab Grete Lüüs, jurist, Advokaadibüroo LMP

TLS § 4 lg 2 sätestab, et tööleping sõlmitakse kirjalikult. Ka § 5 lg 1 näeb ette töötaja teavitamise töötingimustest kirjalikult. Samas ei too vorminõude järgimata jätmine § 4 lg 4 kohaselt kaasa töölepingu tühisust – tööleping hakkab kehtima töötaja tööle asumisega ning see on sõlmitud ka siis, kui pooled ei ole kirjalikku dokumenti allkirjastanud. Sama regulatsioon kehtib ka lepingu muutmise kohta. Kui lepingut muudetakse suulise kokkuleppega, siis on kokkulepe küll kehtiv, kuid hiljem on lihtsalt raske tõendada selle kehtivust. 

Tööandjal ei ole õigust omavoliliselt töökoormust vähendada – selleks on vaja tööandja ning töötaja kokkulepet. Samas võib olla keeruline tõendada eelnevalt sõlmitud suulist kokkulepet töökoormuse tõstmisest. Töösuhte tõendamiseks on võimalik kasutada väga erinevaid tõendeid, näiteks töögraafikuid, tunnistajate ütlusi, igasuguseid dokumente, mis tõendaksid töö tegemist suuremas mahus. 

Allikas: vastused.ee